העשרת צהריים בע"מ

יחד מודיעין


קוד שם מחיר הרשמה
181 בה"ס יחד כיתה ב רותם 3-5 ימים 13:30-17:00 מסובסד 181 3 1 1 7,850 ₪ הירשם
180 בה"ס יחד כיתה ב ארז 2 ימים 13:30-17:00 180 3 1 1 5,100 ₪ הירשם
179 בה"ס יחד כיתה ב ארז 3-5ימים 13:30-17:00 מסובסד 179 3 1 1 7,850 ₪ הירשם
182 בה"ס יחד כיתה ב רותם 2ימים 13:30-17:00 182 3 1 1 5,100 ₪ הירשם
184 בה"ס יחד כיתה ב תומר 2 ימים 13:30-17:00 184 3 1 1 5,100 ₪ הירשם
183 בה"ס יחד כיתה ב תומר 3-5ימים 13:30-17:00 מסובסד 183 3 1 1 7,850 ₪ הירשם
187 בה"ס יחד כיתה ג אגוז 3 ימים בשבוע 13:30-17:00 187 3 1 1 7,100 ₪ הירשם
188 בה"ס יחד כיתה ג אגוז 2 ימים בשבוע 13:30-17:00 188 3 1 1 5,100 ₪ הירשם
186 בה"ס יחד כיתה ג אגוז 4 ימים בשבוע 13:30-17:00 186 3 1 1 8,100 ₪ הירשם
185 בה"ס יחד כיתה ג אגוז 5 ימים בשבוע 13:30-17:00 185 3 1 1 9,350 ₪ הירשם
192 בה"ס יחד כיתה ג דולב 2 ימים בשבוע 13:30-17:00 192 3 1 1 5,100 ₪ הירשם
191 בה"ס יחד כיתה ג דולב 3 ימים בשבוע 13:30-17:00 191 3 1 1 7,100 ₪ הירשם
190 בה"ס יחד כיתה ג דולב 4 ימים בשבוע 13:30-17:00 190 3 1 1 8,100 ₪ הירשם
189 בה"ס יחד כיתה ג דולב 5 ימים בשבוע 13:30-17:00 189 3 1 1 9,350 ₪ הירשם
195 בה"ס יחד כיתה ג לוטם 3 ימים בשבוע 13:30-17:00 195 3 1 1 7,100 ₪ הירשם
196 בה"ס יחד כיתה ג לוטם 2 ימים בשבוע 13:30-17:00 196 3 1 1 5,100 ₪ הירשם
194 בה"ס יחד כיתה ג לוטם 4 ימים בשבוע 13:30-17:00 194 3 1 1 8,100 ₪ הירשם
193 בה"ס יחד כיתה ג לוטם 5 ימים בשבוע 13:30-17:00 193 3 1 1 9,350 ₪ הירשם
177 בה"ס יחד נביאים כיתה א 3-5ימים 13:30-17:00 מסובסד 177 3 1 1 7,850 ₪ הירשם
178 בה"ס יחד נביאים כיתה א 2 ימים בשבוע 13:30-17:00 178 3 1 1 5,100 ₪ הירשם
199 בה"ס יחד ניצנים כיתה א 2 ימים 13:30-17:00 199 3 1 1 5,100 ₪ הירשם
198 בה"ס יחד ניצנים כיתה א 3-5 ימים מסובסד 13:30-17:00 198 3 1 1 7,850 ₪ הירשם
154 גן איילות 2 ימים בשבוע 14:00-17:00 154 3 1 1 5,100 ₪ הירשם
153 גן איילות 3 ימים בשבוע 14:00-17:00 153 3 1 1 7,100 ₪ הירשם
152 גן איילות 4 ימים בשבוע 14:00-17:00 152 3 1 1 8,100 ₪ הירשם
151 גן איילות 5 ימים בשבוע 14:00-17:00 151 3 1 1 9,350 ₪ הירשם
164 גן הדר 2 ימים בשבוע 14:00-17:00 164 3 1 1 5,100 ₪ הירשם
163 גן הדר 3 ימים בשבוע 14:00-17:00 163 3 1 1 7,100 ₪ הירשם
162 גן הדר 4 ימים בשבוע 14:00-17:00 162 3 1 1 8,100 ₪ הירשם
161 גן הדר 5 ימים בשבוע 14:00-17:00 161 3 1 1 9,350 ₪ הירשם
124 גן טל 2 ימים בשבוע 14:00-17:00 124 3 1 1 5,100 ₪ הירשם
123 גן טל 3 ימים בשבוע 14:00-17:00 123 3 1 1 7,100 ₪ הירשם
122 גן טל 4ימים בשבוע 14:00-17:00 122 3 1 1 8,100 ₪ הירשם
121 גן טל 5 ימים בשבוע 14:00-17:00 121 3 1 1 9,350 ₪ הירשם
105 גן מטר צהרון 2 ימים בשבוע 14:00-17:00 105 3 1 1 5,100 ₪ הירשם
104 גן מטר צהרון 3 ימים בשבוע 14:00-17:00 104 3 1 1 7,100 ₪ הירשם
103 גן מטר צהרון 4 ימים בשבוע 14:00-17:00 103 3 1 1 8,100 ₪ הירשם
102 גן מטר צהרון 5 ימים בשבוע 14:00-17:00 102 3 1 1 9,350 ₪ הירשם
134 גן קשת 2 ימים בשבוע 14:00-17:00 134 3 1 1 5,100 ₪ הירשם
133 גן קשת 3 ימים בשבוע 14:00-17:00 133 3 1 1 7,100 ₪ הירשם
132 גן קשת 4 ימים בשבוע 14:00-17:00 132 3 1 1 8,100 ₪ הירשם
131 גן קשת 5 ימים בשבוע 14:00-17:00 131 3 1 1 9,350 ₪ הירשם
114 גן רקיע 2ימים בשבוע 14:00-17:00 114 3 1 1 5,100 ₪ הירשם
113 גן רקיע 3 ימים בשבוע 14:00-17:00 113 3 1 1 7,100 ₪ הירשם
112 גן רקיע 4 ימים בשבוע 14:00-17:00 112 3 1 1 8,100 ₪ הירשם
111 גן רקיע 5 ימים בשבוע 14:00-17:00 111 3 1 1 9,350 ₪ הירשם
109 גן שסק צהרון 2 ימים בשבוע 14:00-17:00 109 3 1 1 5,100 ₪ הירשם
108 גן שסק צהרון 3 ימים בשבוע 14:00-17:00 108 3 1 1 7,100 ₪ הירשם
107 גן שסק צהרון 4 ימים בשבוע 14:00-17:00 107 3 1 1 8,100 ₪ הירשם
106 גן שסק צהרון 5 ימים בשבוע 14:00-17:00 106 3 1 1 9,350 ₪ הירשם
146 גן שקדייה 4 ימים בשבוע 14:00-17:00 146 3 1 1 8,100 ₪ הירשם
148 גן שקדייה 2 ימים בשבוע 14:00-17:00 148 3 1 1 5,100 ₪ הירשם
147 גן שקדייה 3 ימים בשבוע 14:00-17:00 147 3 1 1 7,100 ₪ הירשם
145 גן שקדייה 5 ימים בשבוע 14:00-17:00 145 3 1 1 9,350 ₪ הירשם
144 גן שקמה 2 ימים בשבוע 14:00-17:00 144 3 1 1 5,100 ₪ הירשם
143 גן שקמה 3 ימים בשבוע 14:00-17:00 143 3 1 1 7,100 ₪ הירשם
142 גן שקמה 4 ימים בשבוע 14:00-17:00 142 3 1 1 8,100 ₪ הירשם
141 גן שקמה 5 ימים בשבוע 14:00-17:00 141 3 1 1 9,350 ₪ הירשם

לשימוש בסל קניות יש לבחור את המוצרים לרכישה ורק אז למלא פרטים ולבצע רישום


© Expo LTD
נא המתן