העשרת צהריים בע"מ

וטרינריה שנה א כיתות א-ה ימי שלישי 13:30-14:30 - 1,758 ₪
חומרים שנתי חד פעמי - 250 ₪

סה"כ - 2,008 ₪


פרטי המשתתף

פרטי המשתתף

פרטי הורים

הצהרת בריאות ופרטים נוספים


איסוף*

שם מורשה 1 נייד
שם מורשה 2 נייד

פרסום*

פרטי תשלום

סליקה מאוחרת
 
 
 
נא המתן