העשרת צהריים בע"מ

חוג גיטרה כיתות ב-ה ימי רביעי 14:15-15:00 - 1,568 ₪

סה"כ - 1,568 ₪


פרטי המשתתף

פרטי המשתתף

פרטי הורים

הצהרת בריאות ופרטים נוספים


איסוף*

שם מורשה 1 נייד
שם מורשה 2 נייד

פרסום*

פרטי תשלום

סליקה מאוחרת
 
 
 
נא המתן