העשרת צהריים בע"מ

חוג אלקטרוניקה מתקדמים כיתות ג-ו ימי רביעי 14:30-15:15 - 1,568 ₪
חומרים שנתי חד פעמי - 250 ₪

סה"כ - 1,818 ₪


פרטי המשתתף

פרטי המשתתף

פרטי הורים

הצהרת בריאות ופרטים נוספים


איסוף*

שם מורשה 1 נייד
שם מורשה 2 נייד

פרסום*

פרטי תשלום

סליקה מאוחרת
 
 
 
נא המתן