העשרת צהריים בע"מ

חוג לגו הנדסי כיתות א-ד ימי שני 14:45-15:45 (לילדים המצויים בצהרון או שרוצים חוג נוסף ) - 1,568 ₪

סה"כ - 1,568 ₪

הסכום יחושב לפי כמות החודשים בפועל

פרטי המשתתף

פרטי המשתתף

פרטי הורים

הצהרת בריאות ופרטים נוספים


איסוף*

שם מורשה 1 נייד
שם מורשה 2 נייד

פרסום*

פרטי תשלום

סליקה מאוחרת
 
 
 
נא המתן